ap world history compare and contrast essay help essay for students of high school what is the best essay writing company link link writing a book critique essay on internet services resume writing services chicago illinois weather big y homework helpline horse help me with chemistry homework buying essays online uk mail buy essays for university of phoenix writing college papers for cash research good essay writing companies رفتن به محتوای اصلی

پدر، پسر، روح القدس

نویسنده:
محمد رضا زائری
در احادیث و روایات ذکر شده "کسی برای اهل بیت شعر نمی‌سراید جز آنکه به مدد الهی جبرئیل یاری شود." شاعران مسیحی نیز اگر برای پدر امت امیرمومنان و فرزندش سالار شهیدان شعری سروده و قلمی زده‌اند بی‌تردید مورد عنایت روح‌القدس قرار گرفته‌اند. این کتاب گزارشی است از آثار عنایت روح‌القدس برای ستایش پدر و پسر در بیان و زبان نویسندگان و شاعران مسیحی لبنان. بزرگانی چون جبران خلیل جبران، جرج جرداق، بولس سلامه، سلیمان کتانی و...

باید رفت

نویسنده:
محمد رضا زائری
چه بخواهیم چه نخواهیم، امروز باید پیام ارزشمند و مهم فرهنگ وتمدن عظیم جمهوری اسلامی را به زبان ها و لهجه های گوناگون ترجمه و بریا تقابل با چالش ها و پرسش های متنوع و تازه آماده باشیم و این رسالت بزرگی است که بخواهیم یا نخواهیم امروز بر دوش ماست. پس نمی توان نشست، نمی توان برای سستی و تنبلی بهانه ای تراشید، نمی توان برای ترس از اقدام توجیهی کرد. باید رفت، میان خون و از پای فتاده و مردانه ... باید رفت و چگونه رفتن را باید از راه پرسید. این مجموعه مقاله کوششی برای ترسیم خطوطی در این راستاست و گمان می کنم بتواند تا اندازه ای برای کسانی که دغدغه های فرهنگی دارند، پنجره ای کوچک به افق های نو بگشاید.

قدم کلیک هایتان بر چشم

نویسنده:
محمد رضا زائری
آن چه در این مجموعه خواهید خواند، گزیده یادداشت های وبلاگ «نمایندگی مجاز» است که طی هشت سال به اقتضای شرایط و اوضاع مختلف اجتماعی و فرهنگی نوشته ام و اینک با تعطیل شدن وبلاگ، منتخبی از ان ها به گزینش برخی دوستان در این مجموعه منتشر می گردد. من به عنوان یک دانش آموز معارف اسلامی با دغدغه تبلیغ دین و ترویج و از موضع دانشجویی که می خواهد زبان عام را بیاموزد و تحولات اجتماعی و تغییرات ابزارها و زبان ها را پی می گیرد و می بیند به این دنیای جذاب و پرشور وارد شدم. دنیای وبلگ برای کسی چون من فرصتی بود تا زبان تازه ای برای ارتباط با مخاطب فراگیرد و تجربه کند و در همان حال بازخورد پیام خود را ببیند و نظرات دیگران بشنود و بخواند. اینجا دیگر فقط من نبودم که سخن می گفتم و مخاطبانم فقط  با احترام و تایید سر تکان نمی دادند؛ بلکه اعتراض می کردند و مخالفت می ورزیدند و گاه حتی با بدترین کلمات و تعابیر ناسزا می گفتند. مهم ترین ویژگی این شرایط برابر، همین فرصت ارتباط مستقیم و زنده بود که برای کسی چون من فراهم می شد و معتقد بودم بسیار ارزنده و گران بها است. من اینجا مخاطب را همان گونه که بود می دیدم. بی آنکه از عمامه من بترسد یا از موقعیت و ظاهر من پروا کند و مخاطب نیز من را همان گونه که بودم می دید و می شنید و می خواند. بی آن که  بخواهم تکلف بورزم و ملاحظه ای داشته باشم.

صفحه‌ها

محمدرضا زائری از کودکی و نوجوانی هرچه پول به دست می‌آورد، کتاب می‌خرید و می‌خواند. من شهادت می‌دهم که او عنصری است که باز فکر می‌کند و آزاد می‌اندیشد. تجربه تحصیل در داخل و خارج از کشور را توامان دارد و به همین ترتیب با فرهنگ‌های زیادی در جهان آشنایی دارد. ایشان اگر به ما افتخار پوشیدن لباس‌مان (لباس روحانیت) را نمی‌داد، می‌توانست در بسیاری از کانون‌های اجتماعی فرو برود، اما امروز به خودمان می‌بالیم که در لباس روحانیت چنین افرادی جای دارند.

سید محمود
دعایی
سرپرست موسسه اطلاعات
essay writing here site essay writing on my classroom i want to write an essay help with biology essays here site buy literary analysis essay write custom research paper write homework write homework writing methodology for dissertation write a research paper if you buy an essay is it plagiarism the essay writing my village writing a good research paper high quality write a report for me site essay writing on my favourite pet essay help flood victims what should i write for my college application essay writing a nursing research paper essays on service marketing help with phd proposal what should i write my profile essay about what to write my essay about buy help you write essay essay essay about service above self