ap world history compare and contrast essay help essay for students of high school what is the best essay writing company link link writing a book critique essay on internet services resume writing services chicago illinois weather big y homework helpline horse help me with chemistry homework buying essays online uk mail buy essays for university of phoenix writing college papers for cash research good essay writing companies رفتن به محتوای اصلی

هميشه فيلم " الرسالة " مصطفى عقاد را مي ديدم وقتي مي رسيد به ماجراي جنگ أحد و غفلت جماعت از تنگه اي كه به مراقبت از آن دستور داده بود ، باورم نمي شد كه اين قدر راحت بشود به دستور صريح رسول خدا بي اعتنايي كنند و آن طور شكست بخورند ! در آن لحظات در خيالي كودكانه با خود فكر مي كردم اگر من بودم چه مي توانستم بكنم ؟ فرياد مي كردم ؟ جيغ مي زدم ؟ بالا و پايين مي پريدم ؟ به مسلمانان التماس مي كردم كه تو را به خدا اين تنگه را خالي نگذاريد ؟ قسمشان مي دادم كه فاجعه اي بزرگ در راه است و خطر در كمين ؟ ... حالا كه مي بينم لشكر دشمن بي صدا دارد مي آيد و من در مقابل جماعتي كه تنگه خانواده را رها كرده اند ( اين تشبيه را دقيقا رهبر انقلاب چند سال پيش فرمودند ) هيچ غلطي نمي توانم بكنم ! با جماعتي كه يا مشغول دعواي برجام يا حكايت فيتيله اند ! ياد آن سكانس فيلم محمد رسول الله مي افتم ...

هميشه فيلم " الرسالة " مصطفى عقاد را مي ديدم وقتي مي رسيد به ماجراي جنگ أحد و غفلت جماعت از تنگه اي كه به مراقبت از آن دستور داده بود ، باورم نمي شد كه اين قدر راحت بشود به دستور صريح رسول خدا بي اعتنايي كنند و آن طور شكست بخورند ! در آن لحظات در خيالي كودكانه با خود فكر مي كردم اگر من بودم چه مي توانستم بكنم ؟ فرياد مي كردم ؟ جيغ مي زدم ؟ بالا و پايين مي پريدم ؟ به مسلمانان التماس مي كردم كه تو را به خدا اين تنگه را خالي نگذاريد ؟ قسمشان مي دادم كه فاجعه اي بزرگ در راه است و خطر در كمين ؟ ... حالا كه مي بينم لشكر دشمن بي صدا دارد مي آيد و من در مقابل جماعتي كه تنگه خانواده را رها كرده اند ( اين تشبيه را دقيقا رهبر انقلاب چند سال پيش فرمودند ) هيچ غلطي نمي توانم بكنم ! با جماعتي كه يا مشغول دعواي برجام يا حكايت فيتيله اند ! ياد آن سكانس فيلم محمد رسول الله مي افتم ...

معمولا وقتي نسبت به نقل قول ها واكنش نشان مي دهم تا آنجا كه بتوانم احتياط مي كنم ، هر چند تأدبا جاي اثبات خلافش را باقي مي گذارم و حتى فحشش را هم مي خورم ! و به روي خودم نمي آورم و مي گويم من فحش بخورم طوري نيست ! مي دانستم خبر نقل شده از جلسه امام جمعه مشهد درست است اما باز هم فايل سخنان جناب علم الهدى را تهيه كردم و متأسفانه شنيدم ! راستش عمق فاجعه بيش از آن است كه در رسانه ها منعكس شده ! ليكن اولا من از سويي هنوز حفظ حرمت ايشان را بر خود لازم مي دانم و لذا مثل چند دفعه قبل باز هم سكوت مي كنم و ثانيا من كه نبايد بيش از دفتر رهبري و شخص حضرت شان نسبت به آبروي ايشان و حفظ جايگاه نماز جمعه و ... حساس باشم ! مي گويند وقتي بيش از صاحب عزا گريه كني به تو شك مي كنند !

امروز عصر در سرچشمه

آيت الله جوادي آملي در ديدار با دكتر ظريف: دست دادن نشانه ادب است اما پس از دست دادن انگشتان خود را مي‌شماريم، اين نيز نشانه هوشياري ماست !
خداوكيلي اين ادبيات حكيمانه و عقلاني و لحن منطقي و مؤدبانه را بگذاريد كنار لحن و ادبيات بي قاعده و منطق برخي ديگر كه آدم خجالت مي كشد بگويد به اسم روحانيت و دين و انقلاب و نظام و رهبري سخن مي گويند ! منطق و عقلانيت و لحن روزآمد نسلي از روحانيت از امثال شهيد بهشتي و شهيد مطهري تا امام موسى صدر و ... و آيت الله خامنه اي و حضرت آيت الله جوادي آملي كه ناخودآگاه مخاطب را به خضوع وامي دارد كجا و نوع سخن گفتن برخي ديگر كه موجب شرمساري است كجا ؟ و دريغا كه به همين لحن و گفتار روز به روز بيشتر تار و مار مي كنند و مي رانند و جماعت هم كه يخرجون من دين الله أفواجا ! و حوزه و روحانيت هم كه بي خيال !...

رهبر انقلاب با هوشمندي برنامه ريزي هاي راهبردي و شيوه هاي دشمن را رصد كرده و به همگان هشدار مي دهند كه مراقب نفوذ زيركانه دشمن باشند. 
انتظار طبيعي ايشان قطعا اين است كه هر كسي در هر جايگاه و مسؤوليتي كه هست به اقتضاي وظيفه خود اين خطر را تبيين كند و براي پيشگيري از آن تدبيري داشته باشند. حالا ببينيد در همين مدت چه اتفاقي افتاده است ؟ يكسره همه مسؤولان در نهادهاي مختلف به تكرار لفظ نفوذ مشغولند و به جاي اقدام عملي و تبيين ميداني موضوع سرگرم كلمات و سخنراني ها شده اند !
اين سرگرمي لفظي جدا از خطر اصلي اش كه خالي ماندن ميدان عمل است دو آفت بسيار بزرگ دارد: يكم دلخوشي و احساس كاذب اداي وظيفه كه مانع اقدام و باعث غفلت است ، و دوم ايجاد انزجار در مخاطب عام كه به طور طبيعي نسبت به تكرار بيش از اندازه يك موضوع واكنش منفي نشان مي دهد و به جاي اهتمام به آن موضوع رهايش مي كند و از آن فاصله مي گيرد.

اين كلمات جناب علم الهدى اين قدر غريب بود كه باورم نشد از يك نماينده ولي فقيه و امام جمعه صادر شده باشد ! با دوستان مشهد تماس گرفتم و منتظرم از صحت خبر كاملا يقين حاصل كنم و چيزي بنويسم!

عكس زيباي عبدالرحمن رفعتي ( خبرگزاري تسنيم ) از حاشيه مراسم تعزيه خيلي به حال و روز همه ما شبيه است. بلاتكليفي بين سنتها و آيين ها از يك طرف و اقتضائات زندگي مدرن و تكنولوژي در حال تجدد و تغيير از طرف ديگر

لطفا براي هرگونه ارتباط و همكاري از طريق صفحه ارتباط داشته باشيد. ان شالله به زودي خبرهاي بعدي براي گردهمايي و شروع كار اعلام خواهد شد. 

روز اول محرم مي خواهم از عنايت سيدالشهدا ياد كنم در برپاشدن مجدد خانه روزنانه نگاران جوان. تجربه استثنايي خانه فقط ايجاد بستر ترويج سواد رسانه اي براي نوجواناني نبود كه امروز هر كدام در گوشه اي سكاندار فعاليتهاي ارزشمند فرهنگي هستند بلكه اثر بزرگتر خانه آموزش زندگي و مشاركت اجتماعي ، مدارا ، تحمل مخالف و قبول تفاوتها بود.( در پستي كه اخيرا در باره مجري بي بي سي گذاشتم كامنت خانم قاضي زاده و آقاي فضلي نژاد را كنار هم ببينيد ) آنان كه در پي ايجاد فضاي دوقطبي بودند و جامعه را پر تنش و ملتهب مي خواستند و آتش حوادث سال ٨٨ را برافروختند خانه را ويران كردند.(شايد سالها بعد بتوان برخي ناگفته ها را افشا كرد) امروز بعد از سالها از شيخ رازيني كه گمان مي كرد به جاي خدا نشسته اثري نيست و سعيد مرتضوي بعد از همه جنايت ها و خيانت هايش به محاق انزوا رفته ... اما خانه باز هست ، گرچه ويرانه و سوخته ! اعضايش هستند ، گرچه پريشان و آزرده و اميد هست و آرزوها. بهمن امسال در بيستمين سالگرد تأسيس خانه دوباره با لطف خدا و مدد اربابمان سيدالشهدا و به كوري چشم همه مغرضين بيمار و توطئه گران معاند دوباره مي سازيمش و آن وقت از توصيه خصوصي رهبر بزرگوار انقلاب به بازگشايي خانه و توجه خاص شان نيز خبر خواهم داد ؛ خانه من ، خانه تو ، خانه اميد فردا ... خانه روزنامه نگاران جوان! 

اگر آن چه برخي شاعران و نويسندگان مسيحي لبنان در قرن گذشته پيرامون مباهله و حقانيت حجت رسول الله و جانش امير مؤمنان و خانواده اش سيدة النساء و حسنين عليهم السلام نوشته و سروده اند به حساب مسيحي بودنشان با آنچه در همين فاصله ما به حساب مسلمان بودنمان منتشر كرده ايم مقايسه كنيم فقط شرمندگي برايمان مي ماند و اعتراف به كوتاهي و عذر تقصير به آستان رسول گرامي اسلام !

ازعكسهاي قديمي آلبوم خاطرات شخصي ، حوالي سال ١٣٥٣

قصد نداشتم اين عكس را منتشر كنم ولي چون خبرگزاري فارس ( نقل از مشرق ) در مطلبي كه منتشر كرده به بهانه ذكر نام خانم قاضي زاده نوشته و به بهانه سابقه همكاري او با خانه روزنامه نگاران جوان با تاكيدي هدفمند اسم من را پيش كشيده ! (الآن البته نمي خواهم به اين موضوع بپردازم ولي فقط ) تذكر دو نكته را لازم مي دانم : اولا فرناز قاضي زاده در خانه چنان كه مي بينيد مطلب براي رهبري انقلاب مي نوشت ! بپرسيد چه كساني خانه را به هم ريختند و همه را اين طور پريشان ساختند ؟ و آيا كسي از امثال مرتضوي پرسيد كه چگونه و چرا يك حركت فرهنگي مؤثر در مقابله با نرمستيز غرب را نابود كردند ؟ ثانيا آقاي پيام فضلي نژاد كيهان و آقاي سپهر خلجي مدير روابط عمومي دفتر رهبري و... هم از خروجي هاي خانه اند ، موقعيت فعلي شان چه ربطي به سابقه آنها دارد؟ اگر برخي نيروهاي فعلي رسانه هاي ضدانقلاب روزي در خانه بوده اند بسياري از روحانيان و طلاب انقلابي و موفق حوزه نيز اين سابقه را دارند. اين شكل برخورد مثل اين است كه من بگويم خانم كامليا انتخابي فرد خروجي كيهان آقاي شريعتمداري است ! چون كارش را در مجله زن روز شروع كرده بوده است يا مثلا بنويسم اكبر گنجي ساكن ايران ( به رهبري آيت الله خامنه اي ) بود ! ... هرچند در نهايت من خانم قاضي زاده را به خيلي آدم هاي دوروي رياكار و دروغگو و متظاهر و منفعت طلب كه هنوز داخل كشور هستند ترجيح مي دهم چون لااقل تكليف خودش را معلوم كرده و جبهه اش را معين نموده است ! ( عكس مربوط به ويژه نامه سالگرد سفر رهبر انقلاب به استان هرمزگان است)

الحمدلله رزق امروزم زيارت حضرت آيت الله ناصري بود. يك سؤال پرسيدم كه به لطافت پاسخ دادند و چيزي گفتم كه هم به شيريني خنديدند و هم به تلخي گريستند ، بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد كمرزرين اصفهان

بعضي دوستان كم تحمل از اينكه علامه فضل الله را تجليل كرده ام برآشفته اند و اصرار دارند كه يا رومي روم باشم يا زنگي زنگ ! گرچه قبلا گفته و نوشته ام ولي باز بدون تعارف تأكيد مي كنم آن چه من از دين فطري و باورهاي اصيل اعتقادي مي فهمم نه تنها چنين مطلق گرايي و جزم انديشي نيست بلكه من نه تنها پيروان اسلام و محبين اهل بيت با هر گرايش و سليقه اي را عزيز مي شمارم بلكه هر انساني را محترم مي دانم (مادام كه انسانيت خود را محترم بداند و جنايتي نكرده باشد) و لذا علامه فضل الله روحاني ارزشمند و موفق مسلمان كه سهل است ، من اگر دست مي داد حتى در مايكل جكسون غربي هم نقطه اي مشترك مي يافتم و دنبال راهي مي گشتم كه بشود دلش را به نور هدايتي روشن كرد. گرچه مي دانم اين حرفها امروز مثل خود شهيد مظلوم دكتر بهشتي غريبتر از آن است كه بشود نوشت و گفت اما به هر حال من با تمام وجود به ديدگاه آن شهيد مظلوم باور دارم كه دنبال جذب با حداكثر امكان و در بالاترين حد و دفع در حداقل ضرورت و اضطرار بود و معتقد بود كه انسان با آزادي و اختيار به هدايت مي رسد نه با زور و اجبار و در روزگاري كه معمولا دنبال بهانه اي براي جداشدن مي گردند من دنبال كمترين بهانه براي آشنايي و پيوند و حفظ افراد در دايره دين هستم ، چه كسي خوشش بيايد يا نه !... و تا زماني كه اين ديدگاه را منش و شيوه اهل بيت و رضاي خداي بزرگ مي دانم از بنده هاي كوچك خدا ملاحظه اي ندارم.

صفحه‌ها

محمدرضا زائری از کودکی و نوجوانی هرچه پول به دست می‌آورد، کتاب می‌خرید و می‌خواند. من شهادت می‌دهم که او عنصری است که باز فکر می‌کند و آزاد می‌اندیشد. تجربه تحصیل در داخل و خارج از کشور را توامان دارد و به همین ترتیب با فرهنگ‌های زیادی در جهان آشنایی دارد. ایشان اگر به ما افتخار پوشیدن لباس‌مان (لباس روحانیت) را نمی‌داد، می‌توانست در بسیاری از کانون‌های اجتماعی فرو برود، اما امروز به خودمان می‌بالیم که در لباس روحانیت چنین افرادی جای دارند.

سید محمود
دعایی
سرپرست موسسه اطلاعات
essay writing here site essay writing on my classroom i want to write an essay help with biology essays here site buy literary analysis essay write custom research paper write homework write homework writing methodology for dissertation write a research paper if you buy an essay is it plagiarism the essay writing my village writing a good research paper high quality write a report for me site essay writing on my favourite pet essay help flood victims what should i write for my college application essay writing a nursing research paper essays on service marketing help with phd proposal what should i write my profile essay about what to write my essay about buy help you write essay essay essay about service above self