ap world history compare and contrast essay help essay for students of high school what is the best essay writing company link link writing a book critique essay on internet services resume writing services chicago illinois weather big y homework helpline horse help me with chemistry homework buying essays online uk mail buy essays for university of phoenix writing college papers for cash research good essay writing companies رفتن به محتوای اصلی

چهارشنبه, 1393/09/19 - 08:19

حجت الاسلام زائری در کلیسای سوریه

اسقف اعظم سوریه و مشرق در مهمترین کلیسای سوریه مراسم یکشنبه "احد اشعانین" که روز ورود حضرت مسیح به اورشلیم است را برگزار می کرد و به طور اتفاقی از عضو روحانی هیأت ایرانی خواسته شد چند کلمه صحبت کند . در کلیسای دیگری دعاهایی از صحیفه سجادیه خوانده شده بود و بسیار مورد توجه قرار گرفته بود . در پاسخ اسقف لحّام که شخصیت بسیار مثبت و علاقمند به مسلمانان است چند کلمه صحبت با تلاوت آیاتی از سوره مبارکه مریم و  چند دعا همراه شد در همان ایام خانواده های مسیحی تحت بمباران و غارت عده ای مدّعی مسلمانی بودند و برای همین صحبت یک روحانی مسلمان خیلی برایشان حساسیت داشت . بعد از صحبت ها و پایان دعا واکنش حاضرین در کلیسا بسیار عجیب بود و با تشویق فراوان همدلی و همراهی خود را نشان دادند . اسقف اعظم هم میکروفن را گرفت و رو به مردم گفت : ببینید همان دعاهای خودمان را میکند و همان حرف های ما را می زند و با خوشحالی به بقیه مراسم مشغول شد . مردم که در ابتدا با تردید و تعجب به هیأت ایرانی و مسلمان نگاه می کردند در پایان مراسم با محبت و مهربانی آنان را بدرقه کردند .

ایـــــجاد دیـــدگاه

محمدرضا زائری از کودکی و نوجوانی هرچه پول به دست می‌آورد، کتاب می‌خرید و می‌خواند. من شهادت می‌دهم که او عنصری است که باز فکر می‌کند و آزاد می‌اندیشد. تجربه تحصیل در داخل و خارج از کشور را توامان دارد و به همین ترتیب با فرهنگ‌های زیادی در جهان آشنایی دارد. ایشان اگر به ما افتخار پوشیدن لباس‌مان (لباس روحانیت) را نمی‌داد، می‌توانست در بسیاری از کانون‌های اجتماعی فرو برود، اما امروز به خودمان می‌بالیم که در لباس روحانیت چنین افرادی جای دارند.

سید محمود
دعایی
سرپرست موسسه اطلاعات
essay writing here site essay writing on my classroom i want to write an essay help with biology essays here site buy literary analysis essay write custom research paper write homework write homework writing methodology for dissertation write a research paper if you buy an essay is it plagiarism the essay writing my village writing a good research paper high quality write a report for me site essay writing on my favourite pet essay help flood victims what should i write for my college application essay writing a nursing research paper essays on service marketing help with phd proposal what should i write my profile essay about what to write my essay about buy help you write essay essay essay about service above self