ap world history compare and contrast essay help essay for students of high school what is the best essay writing company link link writing a book critique essay on internet services resume writing services chicago illinois weather big y homework helpline horse help me with chemistry homework buying essays online uk mail buy essays for university of phoenix writing college papers for cash research good essay writing companies رفتن به محتوای اصلی

سه شنبه, 1394/09/03 - 12:31

روبه راه هستي يا نه ؟

هميشه جاده مسير سفر است و بهانه اي كه مسافر را به مقصد مي رساند .

هدف اصلي از حركت مقصدي است كه مسافر عزم و آهنگ آن را كرده و جاده در مقابل آن چندان اهميتي ندارد. 

جاده سرسبز و چشم نواز باشد البته خوشايند مسافر است ، قطعا راحت و خوش مسير باشد براي او بهتر است ، بي ترديد مشكلات و گرفتاري هاي جاده براي مسافر مانع و مزاحم به شمار مي آيد ، اما مسافر بيش از همه و پيش از هر چيز به مقصد فكر مي كند و براي همين اگر به جاي پياده رفتن بتواند از مركبي استفاده كند حتما سواره خواهد رفت. اگر به جاي خودرو بتواند بر هواپيما بنشيند و سريع تر به مقصد برسد قطعا خواهد رفت چون تنها رسيدن به مقصد و زودتر رسيدن به مقصد برايش مهم است. 

زيارت اربعين كربلاي حسيني با همه سفرهاي ديگر در اين نقطه تفاوت دارد.

اينجا آنچه مهم است جاده است و مفهوم سفر، نه رسيدن به مقصد يا زودتر رسيدن ، بلكه اصل حركت در اين مسير است. 

فلسفه اين زيارت بودن در اين جاده و حركت در اين مسير است.اصل كار "رو به راه بودن" است و قدم برداشتن در جاده اي كه مهم نيست از كجا ، به كربلا منتهي مي شود.

از تهران يا مهران ، از قم يا رم ، از پاريز يا پاريس ... مسافر از هر جا كه آمده باشد به يك مقصد رو كرده است و نفس در نفس مسافران ديگر، قدم به قدم با همسفران ديگر در يك جاده گام برمي دارد. 

اينجا ديگر رسيدن به مقصد مهم نيست ، بلكه همين رو به مقصد داشتن اهميت دارد و در جاده بودن. براي همين بسياري از زائران وقتي بس از روزها و شبها به كربلا مي رسند از دور سلامي مي دهند و عرض ادبي مي كنند و بازمي گردند. گاه بيست و چند شب و روز 

در راه بوده اند اما شايد حتى نصف روز هم در كربلا نمانند ، هدف آنها محقق شده است.

تاول هاي پاهايشان را به خدا نشان داده اند ، كفش هاي پاره شان را گواه گرفته اند ، تن هاي خسته و كوفته را به شهادت آورده اند. 

مهم اين است كه در جاده اي گام برداشته اند كه به سوي تجلي حق و تجسم عيني حق پرستي مي رود. در جاده اي بوده اند كه پايانش والاترين تجسد توحيد و برترين مراتب بندگي خداوند است. 

كسي كه در مسير حركت به سوي حسيني شدن باشد در مسير "حق" است و اگر در هر لحظه زمان متوقف شود و چرخ هستي بايستد او رستگار است. چون در جاده اي گام نهاده كه فرشتگان قدمهاي مسافرانش را مي بوسند و خاك كفشهايشان را به ديده مي كشند.  اينجا همه رو به كربلا دارند ، اينجا فقط " رو به راه بودن " كافي است. اينجا تنها جايي است كه خود جاده مقصد سفر است !

 

ایـــــجاد دیـــدگاه

زبان آثار حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زائری اصلاح اجتماعی است و مسیرش مسیری بوده که دیگران پیمودند و او وامدار آنها است. یعنی او مسیری را که سیدجمال شروع کرده ، پیموده و تأثیرپذیر از روحانیون قدیم است.

حسام الدین
آشنا
استاد دانشگاه و کارشناس رسانه
essay writing here site essay writing on my classroom i want to write an essay help with biology essays here site buy literary analysis essay write custom research paper write homework write homework writing methodology for dissertation write a research paper if you buy an essay is it plagiarism the essay writing my village writing a good research paper high quality write a report for me site essay writing on my favourite pet essay help flood victims what should i write for my college application essay writing a nursing research paper essays on service marketing help with phd proposal what should i write my profile essay about what to write my essay about buy help you write essay essay essay about service above self